مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:28:50 1396/5/30
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه NOISEFILTER
مشخصات 3A / (1)
سازنده !! N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,000
قیمت نقدی به ریال 47,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه NOISEFILTER3
مشخصات 1A (3
سازنده N/S OKAYA
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه NOISEFILTER*
مشخصات 6A (2)
سازنده !!
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه NOISEFILTER4
مشخصات 6A (4)
سازنده !! N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه ZAC2206-11
مشخصات NOISE FILTER
سازنده N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 195,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور